BUFETAT: Hovedoppgaven til Bufetat er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.Hva med oss? – Hva med meg?- kursene er for alle foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, enten det dreier seg om funksjonsvansker, funksjonshemming, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk syndrom.

•         Hva med oss?-kurset er et parkurs for foreldre som vil sette fokus på parforholdet sitt.
•         Hva med meg?-kurset er kurs for «enestående» foreldre som ønsker fokus på samarbeidet med andre viktige personer og hjelpeapparatet
•         Begge kursene er ment å gi påfyll, energi og pågangsmot, og dele erfaringer med andre i samme situasjon.

Noe for dere? Her er lenke til mer informasjon: http://www.bufetat.no/hvamedoss/Hva med oss? passer for dere som:
•    Har en utfordrende hverdag
•    Vil ha tid til å være kjærester
•    Vil ha hjelp til å bli bedre på kommunikasjon
•    Føler dere har lite tid til hverandre
•    Ønsker verktøy til å håndtere konflikter
•    Vil unngå krangling
•    Vil treffe andre foreldre i samme situasjon


Se også brosjyre om vårens kurs på Østlandet. NB: Kurset 10.-12. februar, Leangkollen hotell, er avlyst.