Språk i barnehagen -  mer enn bare prat

Arbeidet med å støtte barnas språktilegnelse er en sentral del av barnehagedagen. Denne veilederen om språk er til alle som arbeider i barnehage.

Språkveilederen er lagt ut på Udirs nettside og finnes under barnehagefanen eller på direktelenken her.

Veilederen inngår som en del av direktoratets «støttemateriellpakke» til barnehagesektoren, og er sendt ut til alle barnehager.

 

Kilder
http://www.udir.no/Barnehage/Pedagogikk/Veiledere/
http://www.udir.no/Barnehage/Pedagogikk/Veiledere/Sprak-i-barnehagen--mye-mer-enn-bare-prat/