ABC om ADHD

I denne portalen kan du som jobber i skolen, om du er skoleleder, pedagog eller assistent, få økt kunnskap om ADHD.

Her har vi samlet fakta om ADHD, gitt forklaringer på hvordan ADHD kan se ut i praksis og kommet med tips og råd til hva slags tilrettelegging elever med ADHD har behov for i skolen. 

ABC om ADHD er basert på forskning og er laget av ADHD Norge i samarbeid med Statped sørøst. 

Åpne portalen