ADHD-kafé Stord - tema: følelsesregulering v/ Lin Sørensen

Start:
17
.
10
.
2022
Kl:
17:30
Slutt:
17
.
10
.
2022
Kl:
11:17

Foredrag om ADHD & følelser

Vi har vært så heldige at vi har fått tak i foredragsholder Lin Sørensen som vil holde foredrag for oss om følelsesregulering. Da Lin holdt dette foredraget i Bergen tidligere i år, møtte det over 100 interesserte.

Om foredraget
Lin Sørensen er professor og instituttleder ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen. Hun er psykolog og har lang klinisk erfaring med å jobbe med utredninger av psykiske lidelser og kognitive funksjoner hos barn og voksne.
Et spesielt fokus både i det kliniske arbeidet og i forskningen har vært å forstå hvorfor barn, ungdom og voksne med ADHD opplever å ha vansker med å fungere på skolen, i arbeid og sosialt.

En av problemstillingene hun har hatt fokus på er: Hvordan påvirker en ADHD-diagnose regulering av følelser, og hvordan er sammenhengen mellom vansker med å regulere følelser og kognitivt funksjonsnivå? 

Sørensen vil den 17. oktober snakke om ADHD og følelser ut fra erfaringer både fra klinisk arbeide og forskning. Dette inkluderer hva vansker med å regulere følelser kan være et uttrykk for og hvordan vanskene kommer til uttrykk. Hva forteller barn og voksne med ADHD om slike vansker, og hvordan henger dette sammen med kognitive funksjoner og fysiologiske responser i kroppen.  

Foredraget passer for alle og er gratis. Det varer ca. 1 time, med god anledning til å stille spørsmål, og det blir diskusjon etter foredraget med noe å bite i og kaffe/te.

Praktisk info:
ADHD-kafeen er et uformelt møtested for unge voksne, voksne og foreldre med barn og ungdom med ADHD fra 16 år. Vi holder til på Leirvikståva, frivillighetssentralen. Møt opp, ta gjerne med deg noen, så lager vi til en fin og trivelig møtestund.

Dette er ett lavterskel tilbud, ikke nødvendig å være medlem eller melde seg på kafeen på forhånd. Vi koker kaffe, te, saft også, og noe å bite i. Så ser vi frem til å bli litt kjent, prate om løst og fast og det man ellers har på hjertet.

Ta gjerne kontakt med oss på mail adhdstord@gmail.com om du lurer på noe. Sjekk også vår Facebook-side med eget arrangement om ADHD kafeen.

Velkommen! 

Hilsen
ADHD Norge Stord og omegn lokallag