ADHD Norge Sogn og Fjordane Fylkeslag inviterer til fagdag med Kirsten Flaten.

Start:
12
.
03
.
2022
Kl:
12:00
Slutt:
12
.
03
.
2022
Kl:
15:30

ADHD Norge Sogn og Fjordane Fylkeslag inviterer til fagdag med Kirsten Flaten.
Stad: Øyrane Videregåande Skule ved Auditoriumet.

KIRSTEN FLATEN
Dosent i spesialpedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet
Utdanna allmennlærar, Master i spesialpedagogikk (USA), hovudfag psykologi (NTNU)

Særlig opptatt av arbeid med psykisk helse, angst og førebygging. Har lang fartstid i PPT og BUP, som omfatter utredning, behandling, forsking og skriftleg formidling gjennom artikler og bøker.

vil ta for seg ADHD i eit bredt perspektiv
Forelesninga vil dekke generell innføring i ADHD, og kva ADHD påverker.
ADHD kan være ulikt for jenter og gutter, kva ADHD kan innebære i eit voksenliv vert tatt opp.
Og kanskje det viktigast av alt, det kan og være gode sider ved ADHD, og det må også komme fram.

Program:

12.00- 12.10 Foreningen ønsker velkommen
12.10 - 13.00 Kirsten Flaten held foredrag
13.00 - 13.10 Pause
13.10 - 14.00 Kirsten Flaten, forsetter
14.00 - 14.30 Matpause
14.30 - 15.30 Kirsten Flaten, forsetter

Det vert enkel servering med snitter, kaffi og te

Gratis for medlemmer, 200kr for ikkje medlemmer.

Påmeldingsfrist 9. mars til sf@adhdnorge.no
Gi beskjed om eventuelle allergier.

Mvh Styret ADHD Norge Sogn og Fjordane Fylkeslag.