ADHD og muskelreguleringsvansker

Start:
25
.
11
.
2021
Kl:
18:00
Slutt:
25
.
11
.
2021
Kl:
21:00

Tid: Torsdag 25. november kl 18:00 - 21:00

Sted: FFOs lokaler, Vestre Strømkaien 7, Bergen

Hvem: Åpent for alle. Pris: 150,- for medlemmer og 250,- for ikke-medlemmer

Det er kjent at barn med ADHD også har motoriske vansker. Forklaringen har bl.a. vært at dette skyldes uoppmerksomhet og impulsivitet.

Liv Larsen Stray påviste gjennom sin doktoravhandling at 80% av barna med ADHD hadde motoriske vansker (inhibisjonsvansker samt feil-regulering av tonus i muskulaturen), når de ble undersøkt med Motorisk funksjonsneurologisk undersøkelse (MFNU). De motoriske vansker bedres med methylfenidatbehandling men vender tilbake ved seponering av methylfenidat.

Resultatene støtter antakelsene om en nær sammenheng mellom de motoriske vansker og de neurofunksjonelle årsaker til ADHD. Screening av pasienter i rusbehandling viser en høy prevalens av ADHD. Smerter i muskulatur er gjengangere hos voksne med ADHD.

Har voksne med ADHD tilsvarende motoriske vansker som barn med ADHD?
Diskriminerer MFNU mellom voksne diagnostisert med ADHD og voksne uten ADHD?
Påvirker ko-morbid rusmisbruk de eventuelle motoriske vansker man finner hos voksne med diagnostisert ADHD?

Foredraget koster 150 for medlemmer og 250 for ikke medlemmer. Påmelding sender du her: post@adhdvestland.no