Årsmøte i ADHD Norge Nordland Fylkeslag

Start:
06
.
03
.
2021
Kl:
18:00
Slutt:
06
.
03
.
2021
Kl:
21:00

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest 13.2.2021på epost nordland@adhdnorge.no

 

Saksliste:  

1.         Godkjenning av innkalling

2.         Godkjenning av saksliste

3.         Konstituering:            

•                valg av møteleder

•                valg av referent

•                valg av to protokollunderskrivere

•                valg av tellekorps

4.         Godkjenning av fylkeslagets årsmelding

5.         Godkjenning av revidert regnskap

6.         Behandling av innkomne saker

7.         Godkjenne handlingsplan for inneværende år

8.         Endelig budsjett for inneværende år, inklusive styrehonorar og godtgjørelser, til godkjenning

9.         Valg:

a)     Styreleder

b)     Styre- og varamedlemmer

Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og studieansvarlig.

c)     Delegat og varadelegat til ADHD Norge Ung. Dersom årsmøtet ikke får valgt inn en ungdomsdelegat og en varadelegat, samt dersom ungdomsdelegaten eller varadelegaten frafaller, kan årsmøtet gi fylkeslaget mandat til å oppnevne disse.  

d)     Valgkomite på minst tre medlemmer og ett varamedlem, etter forslag fra styret.

e)     Revisor, etter forslag fra styret

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være fylkesstyret i hende 3 uker førårsmøte.

Sakspapirer vil bli tilsendt på epost senest 1 uke før årsmøtet.

 

På grunn av at det i år blir digitalt årsmøte, må alle deltagere være påmeldt i forkant.

E-postadresse og mobilnummer må oppgis, slik at vi får sendt ut en lenke til alle, og eventuelt har mulighet til å kontakte deg på mobil om du skulle ha problemer med innlogging.

 

Påmelding til:             nordland@adhdnorge.no

Påmeldingsfrist:        26.2.2021

 

For å stemme, må du ha betalt medlemsavgiften for inneværende år og medlemmer i samme husstand må logge seg på forskjellige enheter når det skal stemmes.