Årsmøte i ADHD Norge Oslo

Start:
01
.
03
.
2022
Kl:
18:00
Slutt:
01
.
03
.
2022
Kl:
20:00

STED: Storgata 10 B (dørklokke merket konferanserom)  
DATO: Tirsdag.1. mars 2022  
TID: kl. 18.00 

Etter vedtektenes § 14 følges denne sakslisten: 

1. Godkjenning av innkalling. 
2. Godkjenning av saksliste. 
3. Konstituering 

 • valg av møteleder 

  • valg av referent 

  • valg av 2 protokollunderskrivere 

  • valg av tellekorps 

4. Fylkeslagets årsmelding 

5. Revidert regnskap 

6. Saker fra medlemmene  

7. Saker fra fylkeslagsstyret 

8. Saker fra landsstyret 

9. Handlingsplanen for inneværende år 

10. Budsjett for inneværende år 

11. Valg etter forslag fra valgkomité: 

  • Styreleder 

  • Styre- og varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv med nestleder,  økonomiansvarlig og studieansvarlig 

  • Valgkomité på minst 3 medlemmer og 1 varamedlem, etter forslag fra  styret 

  • Revisor etter forslag fra styret 

Alle sakspapirer blir lagt ut en uke før under Oslo fylkeslag på www.adhdnorge.no Enkel servering 

Påmelding til oslo@adhdnorge.no 

Klikk HER for å se veibeskrivelse til årsmøtet.