Årsmøteseminar på Stjørdal

Start:
05
.
03
.
2022
Kl:
9:30
Slutt:
06
.
03
.
2022
Kl:
15:00

Dato:

5.-6 Mars 2022

Sted:

Scandic Hell, Stjørdal

Målgruppe:

Våre medlemmer. Dette årsmøteseminaret skal gi våre medlemmer økt kunnskap, håp og motivasjon for å møte noen av utfordringene i hverdagen

Tema som vil belyses i løpet av seminaret er:

Psykisk helse, Selvmord og selvmordsforebygging, skolefravær og skolevegring. Det vil også bli brukerinnlegg og et inspirasjonsforedrag.