Årsmøtet Sogn og Fjordane Fylkeslag

Start:
19
.
02
.
2022
Kl:
13:00
Slutt:
19
.
02
.
2022
Kl:
17:00

Årsmøtet avholdes:

Tid: Lørdag 19.februar kl: 13:00
Sted:
Røde Kors-bygget, Langebruvegen 28, 6800 Førde

Eventuelle saker til årsmøtet må meldes styret (sf@adhdnorge.no) innen 05.02.2022.

Før årsmøtet vert det foredrag med Gry Lunde, generalsekretær i ADHD Norge, der tema blir organisasjonen. Det vert høve å stille spørsmål etterpå.

Saksliste årsmøte:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Konstituering
a. Valg av møteleder
b. Valg av referent
c. Valg av 2 protokollunderskrivere
4. Godkjenning av styrets årsmelding
5. Godkjenning av revidert regnskap
6. Behandling av innkomne saker
7. Handlingsplanen for 2022
8. Budsjett for 2022
9. Valg

På grunn av Covid ser vi oss nødd til å ha påmelding. Påmelding senest 12.02.2022 til epost: sf@adhdnorge.no .

Vi ønsker alle hjertelig velkommen og håper så mange som mulig har anledning til å delta.