Digitalt temamøte: Bruker- og pårørendes rettigheter

Start:
10
.
11
.
2022
Kl:
7:00
Slutt:
10
.
11
.
2022
Kl:
8:30

Invitasjon til temamøte

Sted: Digitalt via Microsoft Teams
Dato: 10. november 2022
Klokken: 19:00 – 20:30

Pris: GRATIS

Kveldens tema: Bruker og pårørendes rettigheter ifht kommune og spesialisthelsetjenesten. Her vil vi komme inn på tema som koordinator, barnekoordinator, Individuell plan, ansvarsgruppe, pårørendestøtte, hvordan er våre klagemuligheter. Innleder: Pål Marius Olstad fra pasient og brukerombudet i Trøndelag

Målgruppe: Alle interesserte.

Vi gjennomfører jevnlige temamøter høsten 2022 der vi ønsker å øke forståelsen og kompetansen på ADHD og dens utfordringer og ressurser til medlemmer og deres familie og nærpersoner og ellers alle andre interesserte.

Påmeldingsfrist: Mandag 7. november 2022.
Påmelding gjøres til epost nt@adhdnorge.no eller på tlf / sms til Mona på 920 35 322 som er ansvarlig for temamøtene. Spørsmål rettes til samme tlf / sms. Ved påmelding trenger vi fullt navn, mobilnummer, epostadresse og fødselsår.

NB! Vi sender ut lenke til temamøtet noen dager før til de påmeldte. Derfor er det behov for påmelding.

Vi gleder oss og håper DU blir med!

Med vennlig hilsen
Styret i ADHD NORGE Nord-Trøndelag