Digitalt temamøte om bruker og pårørendes rettigheter i kommune og spesialisthelsetjenesten

Start:
30
.
01
.
2023
Kl:
19:00
Slutt:
30
.
01
.
2023
Kl:
21:00

Dato:               30.01.2023

Klokken:         19:00 – 20:30

Sted:               Digitalt via teams

Pris:                GRATIS

 

Kveldens tema: Bruker og pårørendes rettigheter ifht kommune og spesialisthelsetjenesten. Her vil vi komme inn på tema som koordinator, barnekoordinator, Individuell plan, ansvarsgruppe, pårørendestøtte, hvordan er våre klagemuligheter.
Innleder: Pål Marius Olstadfra pasient og brukerombudet i Trøndelag

Målgruppe: Alle medlemmer i ADHD Norge, deres familie og nærpersoner. Andre interesserte.

Vi gjennomfører jevnlige temamøter høsten 2022/ våren 2023 der vi ønsker å øke forståelsen og kompetansen på ADHD og dens utfordringer og ressurser til medlemmer og deres familie og nærpersoner og ellers alle andre interesserte.

Temamøtene er åpne for alle interesserte og man trenger ikke å være medlem for å delta. På fysiske dager vil det være begrensede antall plasser og enkel servering slik at førstemann til mølla med påmelding vil være gjeldende.

 

Påmeldingsfrist:       Torsdag26. Januar 2023

Påmelding gjøres til epost: nt@adhdnorge.noeller på tlf / sms til Mona på 92035322 som er ansvarlig for temamøtene. Spørsmål rettes til samme tlf / sms

Ved påmelding trenger vi fullt navn, mobilnummer, epostadresse og fødselsår.

NB! Vi sender ut lenke til temamøtet noen dager før til  de påmeldte. Derfor er detbehov for påmelding

 

Vi gleder oss og håper DU blir med

Med vennlig hilsen

Styret i ADHD NORGE, Nord-Trøndelag