Digitalt temamøte: Ungdom med ADHD

Start:
27
.
10
.
2022
Kl:
7:00
Slutt:
27
.
10
.
2022
Kl:
8:30

Invitasjon til temamøte

Sted: Digitalt via Microsoft Teams
Dato: 27. oktober 2022
Klokken: 19:00 – 20:30

Pris: GRATIS

Kveldens tema: Ungdom med ADHD – Hva sier ungdommene selv? – Klinisk pedagog Inger Lise Rasmussen som til daglig jobber på BUP Namsos forteller om funn fra sin kvalitative forskning på ungdom

Målgruppe: Alle medlemmer i ADHD Norge, deres familie og nærpersoner. Andre interesserte.

Vi gjennomfører jevnlige temamøter høsten 2022 der vi ønsker å øke forståelsen og kompetansen på ADHD og dens utfordringer og ressurser til medlemmer og deres familie og nærpersoner og ellers alle andre interesserte.

Påmeldingsfrist: Onsdag 5. oktober 2022.
Påmelding gjøres til epost nt@adhdnorge.no eller på tlf / sms til Mona på 920 35 322 som er ansvarlig for temamøtene. Spørsmål rettes til samme tlf / sms. Ved påmelding trenger vi fullt navn, mobilnummer, epostadresse og fødselsår.

NB! Vi sender ut lenke til temamøtet noen dager før til de påmeldte. Derfor er det behov for påmelding.

Vi gleder oss og håper DU blir med!

Med vennlig hilsen
Styret i ADHD NORGE Nord-Trøndelag