Foredrag Brukermedvirkning A-Larm, Horisonten Lillesand

Start:
11
.
05
.
2022
Kl:
17:00
Slutt:
11
.
05
.
2022
Kl:
17:00

Velkommen til foredrag med Fagrådgiver Erik Torjussen fra A-larm.Foredraget handler om det nye pakkeforløpet for utredning og behandling av ADHD samt en del informasjon om rettigheter basert på både pasientrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven. A-larm er en Landsdekkende Bruker og Pårørendeorganisasjon inne rusfeltet. Erik Torjussen er brukermedvirker i A-larm og er tørrlagt alkoholiker. Han har mye erfaring og kunnskap om brukermedvirkning og sitter selv i brukerutvalget ved sørlandet sykehus.