Gjøvik: Seminar med fokus på kvinner og jenter med ADHD

Start:
24
.
09
.
2022
Kl:
9:00
Slutt:
24
.
09
.
2022
Kl:
15:00

ADHD SEMINAR

Med fokus på kvinner og jenter med ADHD

ADHD Norge Akershus, Hedmark, Oppland og Oslo har gleden av å invitere til et dagsseminar om ADHD med fokus på ADHD hos kvinner og jenter med ADHD. Vi har invitert Phd. kandidat og lektor Monica Helland Tøsse som hovedforeleser. Hun vil ta for seg tema ADHD og hvordan man kan fange opp jenter/ kvinner på et tidlig tidspunkt og hvordan man kan forebygge og tilrettelegge for at de skal få en god hverdagsmestring.

Vår andre foreleser er Anne Synnøve Skansen Østensen. Hun vil bidra med sine erfaringer som kvinne som fikk diagnosen ADHD i godt voksen alder.

Våre siste foredragsholdere Erik Heine og Frank Hansen er fra Abilia. De vil være tilstede hele dagen og demonstrere kognitive hjelpemidler og holde en kort presentasjon av de ulike kognitive hjelpemidlene som er tilgjengelig. Abilia er leverandør av hjelpemidler til NAV hjelpemiddelsentral.

Les mer om foredragsholderne i invitasjonen som kan lastes ned øverst.

Praktisk informasjon

Dato: Lørdag 24 september                  Tidspunkt: 09.00 – 15.00
Sted:
Ynglingen Gjøvik, Svoldersgt 2.  Registrering: 09.00 – 09.30

Målgruppe: Voksne med ADHD, foresatte til barn, unge og voksne med ADHD. PPT, BUP, barnehage, skoler, barneverntjenester, helsestasjoner, ungdomskontakter, BUP, DPS, organisasjoner og andre med interesse for ADHD.

Pris for betalende medlemmer: 450 kr.
Pris for ikke-medlemmer:1500kr

Påmelding sendes til: innlandet@adhdnorge.no
Påmeldingsfrist
: 1 september 2022.

Vi anbefaler at man er raskt ute med å melde seg på, da det vil være noe begrenset kapasitet. Dette seminaret vil arrangeres fysisk og digitalt. Det er kun 80 plasser tilgjengelig for fysisk deltagelse.

Betaling til Vipps nr 757546 ved påmelding.
MERK:
Ved påmelding må det oppgis epostadresse og om man ønsker å delta fysisk eller digitalt.

Har du spørsmål kan disse rettes til innlandet@adhdnorge.no eller til Kai på telefon 951 65 310 eller Irene 941 96 744.

Velkommen til ADHD seminar.
ADHD Norge Akershus, Hedmark, Oppland og Oslo fylkeslag.