I 2spann med ADHD

Start:
09
.
10
.
2021
Kl:
10:30
Slutt:
10
.
10
.
2021
Kl:
15:30

Dato:
Lørdag 9 – Søndag 10. Oktober 2021

Sted:
Selbusjøen hotell og gjestegård

Oppmøte:
Lørdag 9. Oktober kl 10:30. Programmet begynner kl 11:00

Avslutning:
Søndag 10. Oktober ca kl 15:30

Par; hvor den ene eller begge har ADHD eller symptomer på diagnose og som er medlem I ADHD Norge Nord-Trøndelag eller tilstøtende fylkeslag. Medlemmer fra ADHD Norge Nord-Trøndelag prioriteres. Parhelgen er støttet av Stiftelsen Dam. 

Denne helgen blir det tatt opp ulike tema som man diskuterer på tvers av parene, men også tema som parene skal snakke om seg imellom. Det blir lagt opp til ei hyggelig helg der erfaringsutvekslingen mellom parene star I fokus. 

MERK:
Dette er ikke et parkurs eller et samlivskurs 

Bakgrunn:
Vi har holdt temakelder for par hvor vi ser at de har mer behov for å “være sammen” å dele erfaringer. Vi tenker at parene I løpet av en helg kan få bedre tid til de gode samtalene rundt problematikken I parforholdet / samliv med ADHD. 

Øvrig info:
Det vil være likepersoner og tillitsvalgte som bidrar med sin erfaringskompetanse ut ifra gruppens ønsker for tema. Er det konkrete tema dere ønsker belyst i løpet av helgen hadde det vært fint å fått innspill på dette i forkant og helst sammen med påmeldingen. 

Smittevern:
På grunn av covid19 vil alle påmeldte vil få en epost med nærmere info om smitteverntiltakene ifbm arrangementet. 

Bindende påmelding innen 01.09.2021

Egenandel pr par kr 500,- 

Spørsmål og påmelding til nt@adhdnorge.no eller til Mona på tlf / sms til 92035322 

Velkommen 😊