Informasjonsmøte om brukermedvirkning

Start:
08
.
10
.
2022
Kl:
10:00
Slutt:
08
.
10
.
2022
Kl:
17:00

Informasjonsmøte om brukermedvirkning

Sted: Vårres sine lokaler I Verdal, Kassefabrikkvegen 1, 7650 Verdal
Dato: 08. oktober 2022
Klokken: 10:00 – senest kl. 17:00

Dette møtet er tenkt for å gi dere et innblikk i hva brukermedvirkning er. Brukermedvirkning og en brukerrepresentant kan være så mye, og vi ønsker å gi et bilde av hva brukermedvirkning er og vil si, hvordan det er organisert bade gjennom funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og ADHD Norge.

Vi gjør oppmerksom på at dere etter dette møtet ikke er brukerrepresentanter gjennom ADHD Norge eller FFO, men at det er et møte som gir dere innblikk i hva det er og kan vurdere om det er noe dere ønsker å gå videre med.
Vi vil etter denne dagen gjennomføre et kurs i helsepedagogikk for brukere der vi utfordrer dere litt mer enn på dagens møte – også for å forberede på det vi trenger brukerrepresentanter til. Vi ønsker også å bli litt bedre kjent med dere i løpet av dagen.

Vi ber om en bindende påmelding på om du deltar eller ikke senest 5. oktober.

Samtidig med påmeldingen trenger vi også info om eventuelle allergier og tilretteleggingsbehov. Påmelding til nt@adhdnorge.no eller på tlf / sms til 920 35 322. Dagen gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

På vegne av styret
Mona Breding Lersveen
Likepersons – og brukermedvirkningskoordinator