Informasjonsmøte om brukermedvirkning - Verdal

Start:
11
.
03
.
2023
Kl:
10:00
Slutt:
11
.
03
.
2023
Kl:
16:00

Til deg som ha meldt interessefor å vite mer om det å være brukerrepresentant I ADHD Norge.

Vi får til stadighet henvendelser vedr brukerrepresentasjon til ulike oppdrag fra ulike instanser. Vi ønsker med vår henvendelse ut til medlemmene der du meldte interesse å opprette et utvalg av brukerrepresentanter som vi på sikt kan vurdere å foreslå til ulike oppdrag.

Vi inviterer derfor til et …

INFORMASJONSMØTEOM BRUKERMEDVIRKNING OG BRUKERMEDVIRKNING I ADHD NORGE

 

Dato:              11.03.2023

Klokken:        10:00 – senest 16:00

                       Vi legger inn pauser undervegs. Det serveres enkel lunsj.

Sted:               Vårres sine lokaler I Verdal, Kassefabrikkvegen 1, 7653 Verdal (Samme bygg som Randis Gatekjøkken) inngang på siden av bygget

 

 

Dette møtet er tenkt for å gi dere et innblikk i hva brukermedvirkning er. Brukermedvirkning og en brukerrepresentant kan være så mye, og vi ønsker å gi et bilde av hva brukermedvirkning er og vil si, hvordan det er organisert bade gjennom funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og ADHD Norge

Vi gjør oppmerksom på at dere etter dette møtet ikke er brukerrepresentanter gjennom ADHD Norge eller FFO, men at det er et møte som gir dere innblikk i hva det er og kan vurdere om de er noe dere ønsker å gå videre med

Vi vil etter denne dagen gjennomføre et kurs i helsepedagogikk for brukere der vi utfordrer dere litt mer enn på dagens møte (som er et informasjonsmøte) –også for å forberede på det vi trenger brukerrepresentanter til.

Vi ønsker også å bli litt bedre kjent med dere i løpet av dagen

Vi ber om en bindende påmelding på om du deltar eller ikke senest 8. mars

Samtidig med påmeldingen trenger vi også info om eventuelle allergier og tilretteleggingsbehov. Påmelding til nt@adhdnorge.no eller på tlf/ sms til 92035322. Dagen gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

 

På vegne av styret

Mona Breding Lersveen

Likepersons– og brukermedvirkningskoordinator