Invitasjon til oppfølgingskveld - Verdal

Start:
09
.
03
.
2023
Kl:
18:00
Slutt:
09
.
03
.
2023
Kl:
21:00

ADHD Norge Nord-Trøndelag og Vårres Regionalt brukerstyrt senter inviterer til oppfølgingskveld etter dagskurs/ informasjonsdagen om ADHD som var på BUP.

Oppfølgingskvelden er også åpen for andre som har fått diagnoser som f.eks. Tourette Syndrom og Autismespekterforstyrrelser

 

Oppfølgingskvelden avholdes:

Dato:                        9. mars 2023

Sted:                        Vårres sine lokaler i Kassefabrikkegen 1, 7654Verdal

(samme bygg som Randis Gatekjøkken).

Klokken:                   18:00 – ca. 21:00

Påmeldingsfrist:       7. mars 2023

Vet stor pågang kan vi sette opp flere datoer.

 

                              PROGRAM

Vi kjører ikke etter ett fast program men temaene vi er innom er:

-         Rettigheter og muligheter i offentlig sektor

-         NAV: Hjelpestønad, grunnstønad, pleiepenger, omsorgsdager, opplæringspenger mm

-         Kommune: Omsorgslønn, støttekontakt, avlastning, ledsagerbevis, koordinator, ansvarsgruppe, Individuell plan mm

-         Hjelpemidler

-         Erfaringsutveksling

Vi legger inn pauser etter behov.

 

Målgruppe:

Alle foreldre til barn /ungdom med ADHD, Tourette Syndrom og Autismespekterforstyrrelser. Kjenner du noen som er i samme situasjon kan du bare invitere de med, men gi gjerne beskjed i forkant.

 

Bindende påmelding til: mona.breding.lersveen@varresnorge.no/ nt@adhdnorge.no eller på sms til 92035322.
Eventuelle spørsmål rettes til samme epost og telefonnummer.

Ved påmelding ber vi deg oppgi: navn, e-postadresse, telefonnummer og fødselsår.

Velkommen

Hilsen

Vårres regionalt brukerstyrtsenter og styret i ADHD Norge Nord-Trøndelag