Kino Gullivers Reise - Namsos

Start:
22
.
01
.
2023
Kl:
17:00
Slutt:
22
.
01
.
2023
Kl:
20:00

Invitasjon til kino!

Sted: Vi kjører kino på 3 ulike lokasjoner i Nord-Trøndelag denne dagen.

-      Kimen Stjørdal

-      Dampsaga Steinkjer

-      Namsos Kino

 

Dag/dato:       Søndag22. Januar 2023

 

Klokken:        Kimenkl 13:00           Oppmøte kl 12:30

                    Steinkjer kl 14:00       Oppmøte kl 13:30

                    Namsos kl 17:30         Oppmøte kl 17:00

 

Film:               «Gulliversreise».

                         Aldersgrense:  6 år

                     Varighet:1 ½ time

                       

Egenandel:   kr 50,- pr barn / ungdom / voksne

Egenandelen betales inn etter tilsendt sms med betalingsinfo.

OBS: kort betalingsfrist.

Egenandelen dekker Kino.

Eventuelt snacks og drikke må besørges av den enkelte.  

Målgruppe:    Barn/ungdom som er medlemmer i ADHD Norge Nord-Trøndelag.

 

Bindende påmelding senest Torsdag 19. januar2023 til: nt@adhdnorge.no eller til Sissel på sms til 90785458

Betalingsfrist vil være torsdag 19. januar2023

 

Ved påmelding må du oppgi:

-  hvor mange barn / ungdom / Voksne som deltar

-  alder på barnet / ungdommen

-  sted for deltakelse.

-  Har noen i følget ledsagerbevis.

Vi gleder oss og håper DU blir med

Med vennlig hilsen

Styret ADHDNORGE Nord-Trøndelag