Mestringskurs for foreldre til barn / ungdom - Verdal

Start:
01
.
03
.
2023
Kl:
18:00
Slutt:
01
.
03
.
2023
Kl:
20:30

Mestringskurset er utarbeidet av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge (Vårres) og tilpasset for brukere og pårørende innenfor psykisk helse og rus området.

Kurset har som mål å gi deg verktøy til bedre å kunne mestre utfordringer i hverdagen som følge av funksjonsnedsettelse, og gjennom dette øke livskvaliteten.

ADHD Norge Nord-Trøndelag tilbyr i samarbeid med Vårres mestringskurs til foreldre til barn / ungdom med nevroutviklingsforstyrrelser (ADHD, Tourette syndrom og Autismespekterforstyrrelser) og til voksne med egen diagnose.

Vi vil bestrebe å gi tilbud om Mestringskurs flere steder i Nordre del av Trøndelag slik at vi på denne måten prøver å nå flest mulig som kan ha nytte av slike kurs.

Mestringskurset går over 4 kvelder med en kursdag pr uke på ca 2 ½ time hver gang. Her lærer man seg ulike verktøy for bedre mestring av hverdagen.

Kurslederne har selv diagnose eller er pårørende til noen med funksjonsnedsettelse.

Kurset går over 4 kvelder à 2,5 time
Kursledere: Mona Breding Lersveen og Sissel Sundet
Kursavgift: kr 0,-

Sted:                Vårres sine lokaler I Verdal.Kassefabrikkvegen 1, 7654 Verdal

                         (Sammebygg som Randis Gatekjøkken på Reinsholm, like ved Amfi)

Klokken:          18:00– 20:30

Kursdatoer       Onsdag             01.Mars

                         Tirsdag             07. Mars

                         Onsdag             15. Mars

                         Tirsdag             21. Mars    
     

Dette kursets målgruppe: Foreldre til barn / ungdom med nevroutviklingsorstyrrelser

Påmelding innen 24.02.2023 til mona.breding.lersveen@varresnorge.no eller nt@adhdnorge.no alternativt på tlf / sms til 92035322 (Mona).

Spørsmål kan rettes til same epos teller telefonnummer

Ønsker du å lese mer om mestringskurset anbefaler vi at du leser brosjyren vår som ligger på hjemmesiden til Vårres på følgende lenke: https://www.varres.no/images/Brosjyrer/Brosjyre_Mestringskurs.pdf

Hilsen Vårres regional brukerstyrt senter og ADHD Norge Nord-Trøndelag