Namsos: Oppfølgingskveld etter kurs om ADHD

Start:
08
.
12
.
2022
Kl:
18:00
Slutt:
08
.
12
.
2022
Kl:
21:00

Invitasjon til oppfølgingskveld

ADHD Norge Nord-Trøndelag og Vårres Regionalt brukerstyrt senter inviterer til oppfølgingskveld etter dagskurs / informasjonsdagen om ADHD som var på BUP. Oppfølgingskvelden er også åpen for andre som har fått diagnoser som f.eks. Tourette Syndrom og Autismespekterforstyrrelser.

Oppfølgingskvelden avholdes:
- Dato: 8. desember 2022
- Sted: Lærings – og mestringssenteret, Sykehuset Namsos. Overhallsvegen 24, 7803 Namsos (1. etg)
- Klokken: 18:00 – ca. 21:00

- Påmeldingsfrist: 5. desember 2022
Vet stor pågang kan vi sette opp flere datoer.

PROGRAM
Vi kjører ikke etter ett fast program, men temaene vi er innom er:
- Rettigheter og muligheter i offentlig sektor
➢ NAV: Hjelpestønad, grunnstønad, pleiepenger, omsorgsdager, opplæringspenger mm
➢ Kommune: Omsorgslønn, støttekontakt, avlastning, ledsagerbevis, koordinator, ansvarsgruppe, Individuell plan m.m.
- Hjelpemidler
- Erfaringsutveksling
Vi legger inn pauser etter behov.

Målgruppe:
Alle foreldre til barn / ungdom med ADHD, Tourette Syndrom og Autismespekterforstyrrelser. Kjenner du noen som er i samme situasjon kan du bare invitere de med, men gi gjerne beskjed i forkant.

Bindende påmelding til: mona.breding.lersveen@varresnorge.no / nt@adhdnorge.no eller på sms til 920 35 322.
Eventuelle spørsmål rettes til samme epost og telefonnummer. Ved påmelding ber vi deg oppgi: navn, e-postadresse og telefonnummer.

Velkommen!

Hilsen
Vårres regionalt brukerstyrt senter og styret i ADHD Norge Nord-Trøndelag