Oppfølgingskveld etter dagskurs / informasjonsdagen om ADHD som var på BUP.

Start:
28
.
04
.
2022
Kl:
18:00
Slutt:
28
.
04
.
2022
Kl:
21:00

ADHD Norge Nord-Trøndelag og Vårres Regionalt brukerstyrt senter inviterer til oppfølgingskveld etter dagskurs / informasjonsdagen om ADHD som var på BUP. Oppfølgingskvelden er også åpen for andre som har fått diagnoser som f.eks. Tourette Syndrom og Autismespekterforstyrrelser

Oppfølgingskvelden avholdes:
Dato: 28. April 2022
Sted: Lærings – og mestringssenteret, Sykehuset Namsos
Klokken: 18:00 – ca. 21:00
Påmeldingsfrist: 26. April

Vet stor pågang kan vi sette opp flere datoer.

PROGRAM

Vi kjører ikke etter ett fast program men temaene vi er innom er:

1. Rettigheter og muligheter i offentlig sektor: 

  • NAV: Hjelpestønad, grunnstønad, pleiepenger,
    omsorgsdager, opplæringspenger mm
  • Kommune: Omsorgslønn, støttekontakt, avlastning,
    ledsagerbevis, koordinator, ansvarsgruppe,
    Individuell plan mm

2. Hjelpemidler
3. Erfaringsutveksling

Vi legger inn pauser etter behov.

Målgruppe: Alle foreldre til barn / ungdom med ADHD, Tourette Syndrom og Autismespekterforstyrrelser. Kjenner du noen som er i samme situasjon kan du bare invitere de med, men gi gjerne beskjed i forkant.

Bindende påmelding til: nt@adhdnorge.no eller på sms til 92035322
Ved påmelding ber vi deg oppgi: navn, e-postadresse, telefonnummer.

Eventuelle spørsmål rettes til samme epost og telefonnummer.

Velkommen

Hilsen

Vårres regionalt brukerstyrt senter og styret i ADHD Norge Nord-Trøndelag