Oppfølgingskveld - Namsos

Start:
14
.
06
.
2023
Kl:
18:00
Slutt:
14
.
06
.
2023
Kl:
21:00

Invitasjon til oppfølgingskveld

Tema: Muligheter – rettigheter – støtteordninger og hjelpemidler

ADHD Norge Nord-Trøndelag og Vårres Regionalt brukerstyrt senter inviterer til oppfølgingskveld etter dagskurs / informasjonsdagen om ADHD som var på BUP.


Oppfølgingskvelden er også åpen for andre som har fått diagnoser som f.eks. Tourette Syndrom og Autismespekterforstyrrelser

Oppfølgingskvelden avholdes:

Dato: 14. Juni 2023

Sted: Lærings – og mestringssenteret, Sykehuset Namsos

Overhallsvegen 24, 7803 Namsos (1. etg)

Klokken: 18:00 – ca. 21:00

Påmeldingsfrist: 12. Juni 2023

Vet stor pågang kan vi sette opp flere datoer og kontakter de påmeldte.

PROGRAM

Vi kjører ikke etter ett fast program men temaene vi er innom er:

- Rettigheter og muligheter i offentlig sektor

➢ NAV: Hjelpestønad, grunnstønad, pleiepenger,

omsorgsdager, opplæringspenger mm

➢ Kommune: Omsorgslønn, støttekontakt, avlastning,

ledsagerbevis, koordinator, ansvarsgruppe, Individuell

plan mm

- Hjelpemidler

- Erfaringsutveksling

Vi legger inn pauser etter behov.

Målgruppe:

Alle foreldre til barn / ungdom med ADHD, Tourette Syndrom og Autismespekterforstyrrelser.

Kjenner du noen som er i samme situasjon kan du bare invitere de med, men gi gjerne beskjed i forkant.


Bindende påmelding til: mona.breding.lersveen@varresnorge.no / nt@adhdnorge.no eller evt SMS til Mona på 92035322. Eventuelle spørsmål rettes til samme epost og

telefonnummer.


Ved påmelding ber vi deg oppgi: navn, e-postadresse, telefonnummer og fødselsår.


Velkommen


Hilsen

Vårres regionalt brukerstyrt senter og styret i ADHD Norge Nord-Trøndelag