Oslo: Pasient- og brukerombudet hjelper deg!

Start:
17
.
11
.
2022
Kl:
18:00
Slutt:
17
.
11
.
2022
Kl:
12:51

Pasient- og brukerombudet hjelper deg! 

Får du hjelpen du har krav på? Får du svar innen fristen? Og hva er egentlig fristen?
Hvordan klager du?

Hva kan pasient- og brukerombudet hjelpe med?

Pasient-  og brukerombudet skal være pasientenes og brukernes talerør og ivareta deres interesser og rettssikkerhet overfor helse- og  omsorgstjenesten. Enhver kan henvende seg til ombudet, og det er mulig å henvende  seg anonymt. 

Når: 17. november kl. 18.00
Hvor: Lille Grensen 7, 0159 Oslo
Påmelding til: oslo@adhdnorge.no
NB: Merk med «ombud» eller sms til Sølvi: 934 49 147.

Egenandel: Medlemmer gratis. Ikke-medlem kr 50.
Servering: Vi  serverer kaffe, te samt noe å bite i da mange sikkert kommer rett fra jobb.

Hilsen styret i ADHD Norge Oslo/Akershus