Tilrettelegging i skolen og alle overgangene

Start:
11
.
05
.
2022
Kl:
20:30
Slutt:
11
.
05
.
2022
Kl:
21:00

Sted: Storgata 10 B

Når: Onsdag 11. mai kl. 18.30 – 21.00

Egenandel pr person: Kr 50,- for medlemmer, kr 100,- for ikke-medlemmer

Elever med ADHD i skolen har enten tilpasset opplæring eller spesialundervisning i grunnskolen. Hvordan tilpasse undervisningen best mulig for disse elevene og hvordan sikre at overgangen til videregående skole og høgskole blir best mulig?

Nina Holmen er utdannet spesialpedagog og har master i tilpasset opplæring. Hun har arbeidet som kontaktlærer i videregående skole og jobber nå som fagsjef i ADHD Norge og har ansvar for skole i organisasjonen.

Påmelding: Navn, adresse, tlf., fødselsår til oslo@adhdnorge.no eller sms til Trude Bjørnsund mob. 994 77 431.

Merk påmelding med «SKOLE». Egenandel betales etter bekreftelse av plass.

VELKOMMEN!