Velkommen til Du og jeg og ADHD grunnkurs

Start:
26
.
03
.
2022
Kl:
10:00
Slutt:
27
.
03
.
2022
Kl:
15:00

Du og jeg og ADHD er et nytt, norskutviklet samlivskurs for par hvor en eller begge har ADHD.
Kurset går over to dager, med start lørdag og avslutning søndag. Det har vært holdt en rekke
ganger og har fått gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne.

Hovedtemaene i kurset er:

• Om ADHD og ADHD-effekten på parforholdet
• Hvordan bygger vi gode og varige parforhold?
• Hvordan dyrearven vår sender oss inn i noen få, typiske konfliktdanser
• Sex og ADHD


I tillegg finnes det i kursboka utdypende teori, ulike parverktøy og ADHD-spesifikke tips.
Max antall deltakere pr kurs 18 deltakere (9 par).

• Holdes på Scandic City i Bergen Lørdag 26 mars og Søndag 27 mars 2022.
• Program ligger vedlagt og det er kun veiledende.
• Pris inkludert lunsj, drikke, bøker og kursavgift er 2900,- pr par for medlemmer og 3500,- for ikke medlemmer.
• Frist for betaling er 5 mars til konto 2801.43.59658 eller på Vipps 517341 – merk med navn

Vent med å betale til du får bekreftet plass.

Påmelding til: hordaland@adhdnorge.no
Vi trenger navn, adresse, tlf og fødselsdato på begge
2

• Vi møtes kl 09.30 på Lørdag og kurset begynner kl 10.00-17.00.
• Søndag kl 10.00–15.00.
• Vi har dessverre ikke fått midler til å dekke hotell. Men vi anbefaler at du overnatter.

Det er sunt og bra for forholdet. Om dere ønsker hotell så bestiller dere selv.


Presentasjon av de som skal være kursledere: 

Silje Svarstad er fra Indre Arna, er sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i rus- og avhengighetsbehandling. Hun har mer enn 20 års erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling som teamleder, behandler og miljøterapeut. Silje jobber i dag i Akt Kompetanse - Rus og psykisk helse. Hun har gjennom hele yrkeslivet hatt spesielt fokus på, og interesse for ADHD. Hun har tatt kurslederkurset for Du og Jeg og ADHD. Har hatt 1 grunnkurs og ett fordypningskurs sammen med Anne-Grethe. 

Anne-Grethe Høisæther er 52 år, fra Kvinnherad og er på sitt 4 år som fylkesleder i ADHD Norge Hordaland Fylkeslag. Hun har deltatt på ett grunnkurs samlivskurs som observatør, har kurslederkurset i Du og Jeg og Adhd og har opparbeidet seg en god kompetanse på Adhd diagnosen. Har hatt 1 grunnkurs og 1 fordypningskurs med Silje. Hun har selv en udiagnostisert ADHD, lever lykkelig uten, og har 2 sønner med Adhd og Adhd/Asperger. Hun er og likeperson i Adhd Norge og tar Train Me /Coach me) utdannelse med Marie Enbach.