Brukerhistorier

ADHD Norge jobber for å redusere stigma og fordommer knyttet til diagnosen. At mennesker med ADHD deler erfaringer om hvordan det er å leve med denne diagnosen, er viktig for å spre informasjon, kunnskap og håp. Mange av utfordringene som ADHD kan gi, er ikke uvanlige og vi har derfor samlet historier og fortellinger fra mennesker med ADHD på denne siden.

YouTube

Mest leste artiklene i denne kategorien

Alle artikler i denne kategorien