Fagpersoner

Som fagperson vil du garantert møte mennesker med ADHD. Det er derfor viktig å ha tilstrekkelig kunnskap om ADHD, slik at du forstår personen du skal hjelpe. Som fagperson må du forstå utfordringene, se mulighetene og legge til rette for mestring av både sosiale ferdigheter og faglige prestasjoner. Du må også vite hvor du kan hente mer kunnskap og hvor den enkelte kan få hjelp slik at hverdagen blir mest mulig optimal.

YouTube

Mest leste artiklene i denne kategorien

Alle artikler i denne kategorien