Velkommen til fagkonferanse om ADHD, skolen og BUP

Sist oppdatert
11
.
04
.
2023
Kategori
No items found.

Thon Hotel Ålesund 19. oktober. Målgruppen er fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, skoleledere og pedagoger i skolen, samt alle som er interessert i fagfeltet.

To av de viktigste tiltakene når barn og unge får en ADHD-diagnose, er å lære om egen diagnose og tilrettelegging i skolen. Det er dermed svært viktig at spesialisthelsetjenesten snakker med barn og unge om hva det betyr for dem å ha ADHD, og hvordan man best mulig kan leve med den. Da er det også viktig å legge til rette for at de riktige tiltakene i skolen blir satt inn, og at skolen gjør det som virker. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og skolen blir dermed en viktig faktor i behandlingen, og vil ha en direkte påvirkning i barnas liv.  
ADHD Norge har satt sammen et program for fagkonferansen hvor vi ønsker å nå fagfolkene som jobber i praksisfeltet, og for å motivere til å styrke samarbeidet og kompetansen på ADHD både i spesialisthelsetjenesten og i skolen.

Sted: Thon Hotel Ålesund
Tid: 10.00 - 15.00 (Registrering åpner kl 09.00)
Påmelding her

Program:

10.00 – 10.05 Velkommen

10.05 – 10.45 Utredning av ADHD i BUP, Kristian Køhn, RBUP Sørøst

10.45 – 10.55 Pause

10.55 – 11.30 Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og skolen, Bjørn Brunborg, RBUP Vest

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.00 Kort og godt om ADHD. Psykoedukasjon i BUP.  Bente Knutsen, Ørland PPT

13.00 – 13.15 Pause

13.15 – 14.00 Tiltak for mestring i skolen, Kristian Øen, NLA Høgskolen

14.00 – 14.15 Pause

14.15 - 15.00 Inkludering  og ekskludering i en digital verden, Mattias Øhra, USN

Påmeldingsfrist 19. september
Pris: 950 kr for medlem / 1500 kr for ikke medlem
Streaming: 500 kr

Last ned program her
Påmelding her

Om foredragsholderne:


Kristian Køhn:

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Bente Knutsen:

Utdannet førskolelærer, har master i spesialpedagogikk og er ferdigutdannet spesialist i klinisk pedagogikk til sommeren. Hun har jobbet store deler av sin karriere i barnehage; som pedagog, pedagogisk leder og spesialpedagog. Knutsen begynte som klinisk pedagog ved BUP Nidarø (St.Olavshospital) høsten 2018, og jobber nå ved Ørland PPT. Bente Knutsen er utvikler av opplæringsprogrammet «Kort & Godt om ADHD»

Kristian Øen:

Kristian Øen er utdannet lærer med master i Pedagogikk. Han har i flere år jobbet som lærer og spesialpedagog i både barneskole og ungdomsskole. Han har også jobbet i Statped, som seniorrådgiver på avdeling for sammensatte lærevansker. Øen er nå høyskolelektor ved NLA høgskolen, og holder fortiden på med en doktorgrad der fokuset er «Inkludering i møte med utfordrende atferd».

Mattias Øhra:

Mattias Øhra er universitetslektor ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap Institutt for pedagogikk, Campus Vestfold. Han skal snakke om inkludering og ekskludering i en digital verden.

Bjørn Brunborg:

Bjørn Brunborg skal snakke om samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og skolen. Han er psykologspesialist/spesialrådgiver og jobber til daglig ved Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unges Psykiske Helse - Vest (RKBU Vest) og BUP Nordhordland. Han har lang erfaring med å arbeide med behandling og foreldreveiledning i familier hvor barna har atferdsvansker eller ADHD vansker. Han har i tillegg vært poliklinikkleder ved BUP Åsane, leder for avdelingpoliklinikk ved PBU-Helse Bergen erfaring fra å arbeide som psykolog ved PPT.

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten