Doktorgrad om dagliglivet i familier med barn med adhd, og helsesøsters rolle

Sist oppdatert
04
.
09
.
2016

Førsteamanuensis ved NTNU, Øyfrid Larsen Moen har skrevet doktorgradsavhandlingen «Everyday life in families with a child with ADHD and public health nurses’ conceptions of their role» ved Karlstads Universitet.

Overordnet hensikt med avhandlingen var å beskrive og undersøke dagliglivet i familier med barn med ADHD, samt helsesøstres rolle knyttet til disse familiene.

Dagliglivet i familier med ADHD er både krevende og givende. Aksept og støtte fra det sosiale nettverket og veiledning av profesjonelle er essensielt. Helsesøster er i en unik posisjon i forhold å støtte og veilede disse familiene.

Her kan du lese Larsen Moens doktorgradsavhandling «Everyday life in families with a child with ADHD and public health nurses’ conceptions of their role»

Øyfrid Larsen Moen har utført fire studier som utgjør doktorgradsavhandlingen.

Studien «Living in a family with a child with ADHD – unpredictability while striving for predictability» er en del av doktorgradsarbeidet til Øyfrid Larsen Moen.

Hun presenterte studien sin om hvordan det er å leve i en familie med et barn med AD/HD på kongressen PNAE Congresss on Pediatric Nursing juni 2013 og fikk gode tilbakemeldinger.

Les mer i Sykepleien.no: Dagliglivet i familier med barn med ADHD og helsesøstres oppfatninger av sin rolle

Bilde kreditering:
Green Chameleon

Andre leste disse artiklene også

← Tilbake til oversikten