E-læringskurs for foresatte til barn med ADHD

Sist oppdatert
16
.
03
.
2021

Målet med kurset er å gi foresatte økt kunnskap og forståelse for vansker og utfordringer forbundet med ADHD, samt økt bevissthet knyttet til hvordan foresatte kan bidra til utvikling av et positivt selvbilde og opplevelse av mestring for barnet.

E-læringskurs til foresatte til barn og ungdom med ADHD

Målet med kurset er å gi foresatte økt kunnskap og forståelse for vansker og utfordringer forbundet med ADHD, samt  økt bevissthet knyttet til hvordan foresatte kan bidra til utvikling av et positivt selvbilde og opplevelse av mestring for barnet.

Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som;   sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring,  PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og  medisinsk behandling.

Kurset består av syv kapitler, og hvert kapittel tar ca. 10 minutter å gjennomføre

Faglig ansvarlig: Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold Hf

Her kan du ta e-læringskurset

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten