Fagkonferanse i Kristiansand 13.10.22

Sist oppdatert
09
.
08
.
2022

Velkommen til fagkonferanse! Tema er samarbeid mellom skolen og BUP.

Påmelding her

ADHD Norge arrangerer fagkonferanse. Målgruppen er fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, skoleledere og pedagoger i skolen, samt alle som er interessert i fagfeltet.

ADHD Norge jobber for å spre kunnskap om ADHD, og vi vet at mer kompetanse på ADHD i fagfeltet er nødvendig. I 2016 viste forskning at det var store fylkesvise forskjeller på utredning og diagnostisering av ADHD rundt om i landet. Nå er fylkene sammenslått, men vi vet ikke årsakene til de regionale forskjellene i landet. Vi vet heller ikke hvordan dette vil slå ut i forhold til kompetanse og kunnskap om diagnosen, som kan være én av flere årsaker til de fylkesvise forskjellene. 

To av de viktigste tiltakene når barn og unge får en ADHD-diagnose, er å lære om egen diagnose og tilrettelegging i skolen. Det er dermed svært viktig at spesialisthelsetjenesten snakker med barn og unge om hva det betyr for dem å ha ADHD, og hvordan man best mulig kan leve med den. Da er det også viktig å legge til rette for at de riktige tiltakene i skolen blir satt inn, og at skolen gjør det som virker. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og skolen blir dermed en viktig faktor i behandlingen, og vil ha en direkte påvirkning i barnas liv.  

ADHD Norge har satt sammen et program for fagkonferansen hvor vi ønsker å nå fagfolkene som jobber i praksisfeltet, og for å motivere til å styrke samarbeidet og kompetansen på ADHD både i spesialisthelsetjenesten og i skolen. 

Programmet vil både gi kunnskap og innsikt i behandling i spesialisthelsetjenesten og tiltak i skolen.ADHD Norge håper med dette at konferansen vil bidra til videre motivasjon for å øke kunnskapen om barn og unge med ADHD. 

Tid: Torsdag 13. oktober 2022
Sted: Scandic Bystranda i Kristiansand
850 kr for medlem, 1500 kr for ikke medlem

Påmelding her

Program:

10.00 – 10.05 Velkommen

10.05 – 10.40 Utredning av ADHD i BUP, Kristian Køhn, RBUP Sørøst

10.40 – 10.55 Pause

10.55 – 11.30 Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og skolen, Bjørn Brunborg, RBUP Vest

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.00 Kort og godt om ADHD. Psykoedukasjon i BUP.  Bente Knutsen, BUP Nidarø

13.00 – 13.15 Pause

13.15 – 14.00 Tiltak for mestring i skolen, Kristian Øen, NLA Høgskolen

14.00 – 14.15 Pause

14.15 - 15.00 Inkludering  og ekskludering i en digital verden, Mattias Øhra, USN


Last ned program her

Kristian Køhn

Kristian Køhn er utdannetpsykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen ogspesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har jobbet ved BUPFollo tilknyttet nevroteam. Han har tidligere arbeidserfaring fra kommunalPPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Bjørn Brunborg

Bjørn Brunborg er psykologspesialist/spesialrådgiver og jobber til daglig ved Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unges Psykiske Helse - Vest (RKBU Vest) og BUP Nordhordland. Han har lang erfaring med å arbeide med behandling og foreldreveiledning i familier hvor barna har atferdsvansker eller ADHD vansker. Han har i tillegg vært poliklinikkleder ved BUP Åsane, samt leder for avdeling poliklinikk ved PBU-Helse Bergen. Han har også erfaring fra å arbeide som psykolog ved PPT.

Bente Knutsen

Bente Knutsen er utdannet førskolelærer, har master i spesialpedagogikk og er ferdigutdannet Spesialist iklinisk pedagogikk til sommeren. Hun har jobbet i barnehage som pedagog, pedagogisk leder og spesialpedagog. Bente arbeider nå som Klinisk pedagog ved BUP Nidarø (St.Olavs hospital) Utviklingen av opplæringsprogrammet «Kort &Godt om ADHD» startet opp i 2020 og ble ferdigstilt i slutten av 2021, og ble da trykt opp til intern bruk ved St.Olavs Hospital. Det har vært stor interesse for opplæringsprogrammet også fra andre deler av landet, og det er tydelig at det et slikt materiell har vært savnet av flere. Opplæringsprogrammet ble prøvd ut i en liten pilotstudie ved BUP Nidarø våren-21, med gode tilbakemeldinger fra både barn, foreldre og behandlere.

Kristian Øen

Kristian Øen er utdannet lærer med master iPedagogikk. Han har i flere år jobbet som lærer og spesialpedagog i både barneskole og ungdomsskole. Han har også jobbet i Statped, som seniorrådgiver på avdeling for sammensatte lærevansker.  Øen er nå høyskolelektor ved NLA høgskolen, og holder for tiden på med en doktorgrad der fokuset er "Inkludering i møte med utfordrende atferd".

Mattias Øhra

Pedagog ved Universitetet i Sør Øst-Norge Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for pedagogikk Campus Vestfold. Mattias Øhra er opptatt av kompetanseutvikling i skolen og har et spesielt fokus hvordan bygge robuste barn og unge i selvrealiseringens tid. Med sosiale medier og ny teknologi endres også samværet menneskene imellom. Hva gjør dette med oss? Og hvilke mekanismer spiller en rolle for om barn og unge havner utenfor eller innenfor?

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten