Levekårsundersøkelse

Sist oppdatert
29
.
03
.
2022
Kategori

Undersøkelsen er for alle voksne med ADHD over 18 år. Siste frist for å svare vil være 10. april.

Lenke til spørreundersøkelsen: https://nettskjema.no/a/adhd-levekar

"I de siste årene har vi sett en stor økning av voksne som får en ADHD-diagnose. Vi vet også at pågangen hos voksen som ønsker utredning i spesialisthelsetjenesten har vært stor og at mange får avslag. Kunnskap om voksne med ADHD og hvordan diagnosen påvirker og har påvirket livene deres er for liten og for at vi skal kunne gjøre en jobb som interesseorganisasjon for å sikre bedre levekår, bedre hjelp og oppfølging og økt oppmerksomhet og kunnskap om ADHD hos voksne, er denne undersøkelsen svært viktig. ADHD Norge har derfor valgt å finansiere denne undersøkelsen med egne midler og dette er en av de viktigste satsningene vi gjør i år på ADHD-feltet. Som samarbeidspartner har vi valgt NOVA ved Oslo Met og vi håper at vi så mange som mulig i målgruppa tar seg tid til å svare på undersøkelsen", sier generalsekretær GryLunde. 

Generalsekretær Gry Lunde. Foto: Moment Studio

ADHD Norge har som visjon "Et godt liv for alle med ADHD". Levekårsundersøkelsen tar for seg helse, utdanning og arbeidsliv og arbeidsgruppen har bestått av både brukerrepresentanter og fagfolk. Undersøkelsen vil være tilgjengelig på nett og vil åpne 29.mars. Siste frist for å svare vil være 10. april. 

Arbeidet med Levekårsundersøkelsen ble igangsatt høsten 2021. Funnene i undersøkelsen vil bli publisert fortløpende. Gry Lunde har en oppfordring til alle voksne med ADHD: "Denne undersøkelsen er for alle voksne med ADHD over 18 år.

Jo flere som svarer på undersøkelsen, jo mer har vi å slå i bordet med overfor myndigheter, politikere og tjenesteapparatet. Vi trenger hjelp fra flest mulig voksne med ADHD for å kunne gjøre denne jobben."

Spørreundersøkelsen finner du her: https://nettskjema.no/a/adhd-levekar

ADHD Norge oppfordrer alle voksne med ADHD over 18 år til å svare på undersøkelsen. Jo flere som svarer på undersøkelsen, jo mer har vi å slå i bordet med overfor myndigheter, politikere og tjenesteapparatet. Vi trenger hjelp fra flest mulig voksne med ADHD for å kunne gjøre denne jobben.

Konkurransen er avsluttet. Vi har trukket fem medlemmer som vil få tilsendt en liten premie i posten.

Har du lyst til å bli medlem? Bli medlem her

 

 

Bilde kreditering:
Unsplash

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten