Levekårsundersøkelse om barn og unge med ADHD

Sist oppdatert
24
.
04
.
2023
Kategori

Har du barn under 18 år med ADHD og vil delta i kartleggingen «Levekår for barn og unge med ADHD?" Svarfrist er 7. mai.

ADHD Norge har i samarbeid med NOVA ved Oslo Met laget en ny levekårsundersøkelse rettet mot foreldre til barn og unge med ADHD. Kunnskap om barn med ADHD og hvordan diagnosen påvirker livene deres er for liten, og for at vi skal kunne gjøre en jobb som interesseorganisasjon for å sikre bedre levekår, gi bedre hjelp og oppfølging, samt kunnskap om ADHD hos barn, er denne undersøkelsen svært viktig. ADHD Norge har derfor valgt å finansiere denne undersøkelsen med egne midler. Vi håper at så mange som mulig i målgruppa tar seg tid til å svare på undersøkelsen", sier generalsekretær Gry Lunde.

– Vi håper at så mange som mulig i målgruppa tar seg tid til å svare på undersøkelsen", sier generalsekretær Gry Lunde

ADHD Norge har som visjon "Et godt liv for alle med ADHD". Levekårsundersøkelsen tar for seg helse, fritid, venner og skole. Arbeidsgruppen har bestått av både brukerrepresentanter og fagfolk. Undersøkelsen vil være tilgjengelig på nett og vil åpne 24. april. Siste frist for å svare vil være 7. mai.

Arbeidet med Levekårsundersøkelsen ble igangsatt januar 2023. Funnene i undersøkelsen vil bli publisert til høsten. Gry Lunde har en oppfordring til alle foreldre med barn med ADHD: Denne undersøkelsen er for alle foreldre som har barn under 18 år med ADHD.

Jo flere som svarer på undersøkelsen, jo mer har vi å slå i bordet med overfor myndigheter, politikere og tjenesteapparatet.

Ta undersøkelsen her

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten