Økonomiske levekår

Sist oppdatert
09
.
01
.
2019
Kategori

Denne rapporten handler om økonomiske levekår for familier og husholdninger der barn eller voksne har nedsatt funksjonsevne.

På grunn av helsemessige utfordringer kommer denne gruppen ofte dårlig ut i levekårsundersøkelser. Økte utgifter og begrensninger i inntektsgrunnlaget er en viktig årsak til dette. Hvordan ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser påvirker de økonomiske levekårene, er lite dokumentert. Rapporten presenterer relevante metoder som kan benyttes for å gi en bedre oversikt. Til slutt oppsummerer, vurderer og rangeres de ulike metodene som har blitt presentert.

Forskere ved velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skrevet rapporten.

ADHD Norge har bidratt med hjelp til å finne deltakere til fokusgruppeintervjuene.

Les rapporten her


Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten