Å lære å leve med: Psykoterapi for voksne med ADHD

Sist oppdatert
20
.
02
.
2021

De regionale enhetene i Norge med ansvar for kompetanseutvikling knyttet til ADHD går nå sammen om å tilby et to-delt opplæringsseminar til enheter og behandlere ved alle helseforetak i landet.

- Opplæring av behandlere i manualbasert gruppebehandling for voksne med ADHD

Tekst: Tage Lien, rådgiver, Regional Kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT), Oslo universitetssykehus (OUS)

Et mål med denne satsningen er at behandlere skal kunne gjennomføre gruppebehandlingen i egen klinikk, og at tilbudet blir tilgjengelig for pasienter i hele Norge.  

Undersøkelser tyder på at legemidler hjelper kun halvparten av gruppen voksne med ADHD. Det er derfor en økende etterspørsel etter behandlingsmetoder som kan gis i tillegg eller i stedet for medisiner, og som har dokumentert effekt.

Nesten fire prosent av norske 12-åringer har ADHD. To av tre beholder diagnosen i voksen alder. Behovet for god behandling med dokumentert effekt er derfor stort. Ikke minst for voksne.

Flere forskningsstudier har vurdert effekten av denne behandlingsmetoden, blant annet i Tyskland og Sverige. I Norge er det gjennomført en multisenter-studie der denne behandlingen har blitt gitt ved distriktspsykiatriske poliklinikker. Behandlingen er manualbasert og består av elementer hentet fra dialektisk atferdsterapi: psykoedukasjon, mindfulness-øvelser, atferdsanalyse og coaching.

Norsk behandlingsmanual

Arbeidet med å utgi en norsk versjon av manualen har inngått som en del av prosjektet. En rekke fagpersoner og enheter i Helse Vest og Helse Sør-Øst har bidratt i dette arbeidet. Disse har deltatt blant annet med kartlegging, som behandlere, gruppeledere og gitt viktige innspill. Den norske manualen med tilhørende materiell er nå publisert og tilgjengelig for alle som ønsker å starte opp med slik behandling.

Opplæringsseminaret for behandlere gjennomføres over fire dager våren 2021.

Del en består av to digitale samlinger, mens del to vil bli gjennomført som to fysiske samlinger og blir lagt til Gardermoen.

Alle fire helseregionene samarbeider om denne satsningen. Behandlere som ønsker informasjon og eventuell deltakelse kan henvende seg til den regionale enheten i sin region.

Helse Nord:     rfaat@unn.no

Helse Midt:       hege.ramsoy-halle@ntnu.no

Helse Vest:       post.rfm@helse-bergen.no

Helse Sør-Øst: post.rfm@ous-hf.no

Pr. i dag blir dette behandlingstilbudet gitt til pasienter ved enkelte avdelinger i Helse Vest og Helse Sør-Øst. Med det planlagte opplæringstilbudet til behandlere bør tilgangen på slik behandling kunne etterspørres ved ditt lokale DPS i løpet av høsten 2021.
Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten