De utrolige årene- en foreldreveileder

Boken er en praktisk veiledning i hvordan du kan takle hverdagslige problemsituasjoner og bekymringer i forhold til barn.

Helt siden den første utgaven av De utrolige årene kom på norsk, har tusenvis av foreldre hatt glede av konkrete råd for hvordan man kan møte problemsituasjoner i oppdragelsen og bekymringer med hensyn til barna sine. Denne tredje utgaven er oppdatert og delvis omskrevet, og nye kapitler om coaching, kommunikasjon og problemløsning er kommet til.

Du får konkret hjelp til å:

-          styrke barnets empati, emosjonelle og sosiale ferdigheter

-          lære barnet problemløsning

-          sette gode grenser

-          møte vanlige utfordringer som leggerutiner, konflikter og skjermbruk

De utrolige årene bygger på mer enn 30 års forskning og erfaring fra praksis med familier og foreldreveiledning.

Boka er skrevet til deg som er forelder og som ønsker informasjon og kunnskap om hvordan du kan gi barnet ditt god utviklingsstøtte og sette grenser på en trygg og positiv måte. Den inngår også som kurslitteratur for gruppeledere i De Utrolige Årenes (DUÅ) ulike foreldreprogrammer 0–12 år.

Utgitt 2020.