«Dette gidder jeg ikke, lærer»- ADHD i skolen

Mange av beskrivelsene og rådene er generelle for elevgruppene som er omtalt i denne boka og kan passe for alle trinn i grunnskolen og videregående opplæring.

Mange av beskrivelsene og rådene er generelle for elevgruppene som er omtalt i denne boka og kan passe for alle trinn i grunnskolen og videregående opplæring. Andre er spesifisert for de enkelte hovedtrinn. Der begrepet ”barn/ungdom” brukes, mener man at nevnte tiltak passer, eller passer stort sett, på de fleste elevene med disse vanskene, i hele grunnopplæringa. Etter mange års samarbeid med elever, lærere, PP-tjeneste (PPT), foreldre og andre, har forfatterne sett at rådene som formidles i denne boka har vært til hjelp, og at de derfor kan være verdt å prøve. Målgruppe: Lærere som underviser barn og ungdom med konsentrasjonsvansker/ADHD samt PPT-ansatte og andre som arbeider innen det pedagogisk-psykologiske virkefeltet. Utgitt2006