Eksplosive barn

Barn preget av problematferd som raseriutbrudd, impulsivitet, svingende humør og verbal og fysisk aggressivitet trenger hjelp. Men hvordan skal vi hjelpe for at barnet skal få mest mulig nytte av hjelpen?

Barn preget av problematferd som raseriutbrudd, impulsivitet, svingende humør og verbal og fysisk aggressivitet trenger hjelp. Det skjønner vi alle. Men hvordan skal vi hjelpe for at barnet skal få mest mulig nytte av hjelpen? Hvordan kan foreldre og andre gi barn som trenger det den optimale hjelpen? På en kjærlig og omsorgsfull måte viser Dr. Ross W. Greene oss veier å gå.  Utgitt 2005.