Ett barn i hver klasse – om barn og unge med DAMP/MBD og ADHD

Forfatteren hevder at det er et stort folkehelseproblem at mange barn har diagnosen DAMP/MBD og ADHD eller ikke er diagnostisert.

Forfatteren hevder at det er et stort folkehelseproblem at mange barn har diagnosen DAMP/MBD og ADHD eller ikke er diagnostisert, men blir sett på som hyperaktive, urolige, ukonsentrerte og forstyrrende. Han forklarer en rekke begreper, beskriver symptomer og forklarer behandlingsmetoder. Utgitt 1998.