Barn og Unge med ADHD

Ca. 3 til 5 prosent av barn og unge under 18 år får en ADHD-diagnose. Barnet kan ha symptomer på ADHD allerede i barnehagen, men de fleste får diagnosen i skolealder.

Last ned