Fakta om ADHD

ADHD kan deles inn i tre undergrupper:
ADHD hovedsakelig hyperaktiv/impulsiv type
ADHD kombinert type, dvs. uoppmerksom, impulsiv og hyperaktiv
ADHD hovedsakelig uoppmerksom type (tidl. ADD)
Her kan du lese mer om disse

Last ned