Uoppmerksom type

Ca. 25–30 % av de som har ADHD, har store oppmerksomhetsvansker uten å være påfallende hyperaktive eller impulsive. Da brukes diagnosen ADHD uoppmerksom type, det som tidligere ble kalt ADD.

Last ned