Sogn og Fjordane

Fylkeslaget består av frivillige som jobber for å øke kunnskapen og forståelsen for ADHD i vårt fylke. Vi jobber for å få til tiltak som kan øke trivselen for mennesker med ADHD og deres familie, skape møteplasser og sosiale treffsteder og sette i gang tiltak som kan fremme den samfunnsmessige likestilling for mennesker med ADHD. Vi sprer også informasjon, jobber med brukermedvirkning og bygger nettverk.

Vi har vår egen Facebook-side hvor alle arrangementer publiseres fortløpende. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, ønsker å være frivillig eller lurer på aktiviteter i vårt område.

Kontaktinformasjon

ADHD Norge Sogn og Fjordane
André Samson Bjørnseth

Aktivitetskalender

Se vår Facebook side for aktiviteter
Vi har ingen aktiviteter for øyeblikket

Noen å snakke med

ADHD Norge, Sogn og Fjordane Fylkeslag er ein frivillig organisasjon som arbeider på fylkesplan innanfor same arbeidsområde som ADHD Norge gjer på nasjonalt plan.

Våre hovudoppgåver er å:

  • Skape og drive aktivitetar som kan auke trivselen for medlemane
  • Motivere medlemane og deira familie og venner til å ta del i organisasjonen sine aktivitetar og tiltak
  • Bidra til arbeidet for kompetanseheving i det offentlege hjelpeapparatet, helse- og undervisningssektoren og barnehagar
  • Drive likemannsarbeid  for alle aldersgrupper med ADHD
  • Stimulere til igangsetting av lokallag og andre sosiale tilstelningar rundt om i fylket
  • Fylkeslaget er medlem av FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)

Om du ønskjer kontakt med oss, send e-post, brev, sms eller ta ein telefon.

Vil du støtte oss med din Grasrotandel?

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi inntil 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Dette kan gjøres med en SMS, dersom du er en registrert kunde hos Norsk Tipping og har et gyldig mobilnummer på din brukerprofil.

Send «Grasrotandelen
»
til 2020.
(Tjenesten er gratis)

Registrering av Grasrotandelen kan også gjøres ved å følge linken under eller besøke en av Norsk Tipping sine kommisjonærer.

Styremedlemmer

Styreleder
André Samson Bjørnseth
950 38 463
Nestleder
Hilde Heilevang
Økonomiansvarlig
Gerd Bjørkedal
996 35 353gerd@lillestol.no
Styremedlem
Stian Østhus Pedersen
Styremedlem
Solfrid Bjørgan
solfrid.adhdsf@outlook.com
Styremedlem
Evy Ann Kimsås
Styremedlem
Hanne Sofie Sæterlid