Noen å snakke med i

Agder

Trenger du noen å snakke med kan du kontakte likepersonene direkte. Du kan også ta kontakt med likepersoner i andre fylker hvis ønskelig.

En likeperson er ikke en fagperson, men de har selv erfaringer og har underskrevet en taushetsavtale og fått opplæring i det å være likeperson.

Den enkelte likeperson har sin spesielle kompetanse på:
B – barn
U – ungdom
V – voksne
PV – er pårørende til voksne med ADHD

Anja Blixt
B, U, V
4843 Arendal
90834555
Elin Henriksen
B, U
4637 Kr.sand
45224531
Grete Marie Kalvik
B, U, A
4624 Kr.sand
41243757
Margrethe Skinderviken
B, U
4028 Stavanger
475 11 818