Noen å snakke med i

Buskerud

Trenger du noen å snakke med kan du kontakte likepersonene direkte. Du kan også ta kontakt med likepersoner i andre fylker hvis ønskelig.

En likeperson er ikke en fagperson, men de har selv erfaringer og har underskrevet en taushetsavtale og fått opplæring i det å være likeperson.

Den enkelte likeperson har sin spesielle kompetanse på:
B – barn
U – ungdom
V – voksne
PV – er pårørende til voksne med ADHD

Magnus Jagland Kjeldsen
V, B
3023 Drammen
916 04 628
Britta Bech Gulbrandsen
B, U, V
3047 Drammen
930 69 236
Anne-Marie Christensen
B, U, V
3033 Drammen
928 40 106
Trine-Lise Christensen
V, U, B
3033 Drammen
414 70 305