Noen å snakke med i

Østfold

Trenger du noen å snakke med kan du kontakte likepersonene direkte. Du kan også ta kontakt med likepersoner i andre fylker hvis ønskelig.

En likeperson er ikke en fagperson, men de har selv erfaringer og har underskrevet en taushetsavtale og fått opplæring i det å være likeperson.

Den enkelte likeperson har sin spesielle kompetanse på:
B – barn
U – ungdom
V – voksne
PV – er pårørende til voksne med ADHD

Aina Johannessen
B,U, V, PV
1823 Knapstad
920 98 843
Einar Belck-Olsen
B, U, V, PV
1604 Fredrikstad
988 72 572
Monica Herskog Engerholm
B, U, V, PV
1832 Askim
450 24 604