Noen å snakke med i

Rogaland

Trenger du noen å snakke med kan du kontakte likepersonene direkte. Du kan også ta kontakt med likepersoner i andre fylker hvis ønskelig.

En likeperson er ikke en fagperson, men de har selv erfaringer og har underskrevet en taushetsavtale og fått opplæring i det å være likeperson.

Den enkelte likeperson har sin spesielle kompetanse på:
B – barn
U – ungdom
V – voksne
PV – er pårørende til voksne med ADHD

Jorunn Karin Erfjord
V
4020 Stavanger
922 07 187
Tove Anneth B. Iversen
B, U, V
5514 Haugesund
924 85 435
Viviann Berglund
B, U, V
4325 Sandnes
915 13 460
Maiken Steen Sach
B
4324 Sandnes
928 80 735