Hva er URO?

«Uro» kan ha flere betydninger. Ifølge Det norske akademis ordbok kan uro betegne en tilstand av stadig(e) bevegelse(r); leven, bråk, spetakkel (som forstyrrer og plager).

Fotografert av:
Odin Drønen
Skrevet av:
Gry Lunde

Men det kan også betegne liv, bevegelse og på samme tid gjæring, misnøye, usikkerhet. Det kan betegne en fysisk tilstand; en følelse eller fornemmelse av smerte eller unormal funksjon i kropp eller kroppsdel eller en indre tilstand kjennetegnet av rastløshet, nervøsitet (som gir seg utslag i lyst til stadig å virke, handle, være i aktivitet, oppjagethet). 

ADHD Norges digitale satsning, magasinet URO, skal romme alle disse menneskene, perspektivene og historiene. Ved hjelp av profesjonelle journalister og profesjonelle fotografer skal ADHD Norge løfte fram de sakene og temaene som er viktig for organisasjonen å belyse. Media har i de siste årene hatt et større fokus på ADHD og publisert mye bra stoff om ADHD, men vi savner fortsatt saker som krever større grad av nyansering og faglig innsikt. Hele ADHD-feltet er i stor endring og hvis ADHD Norge skal være en relevant organisasjon, mener vi at vi ikke kan sitte og vente på media. Derfor har vi laget URO. Istedenfor at vi har lagt magasinet bak en betalingsmur kun for medlemmer, har vi valgt å legge magasinet åpent og tilgjengelig for alle. Vi mener at URO er så viktig at alle bør ha tilgang. Samtidig er det viktig å si at det er medlemmene i ADHD Norge som er med på å betale for URO, så hvis du liker det du leser, håper jeg du vil melde deg inn og støtte ADHD Norge og fortsettelsen av URO. God lesing!

Neste artikkel →

Jeg har fått utsatt og utsatt, vært så giddalaus, gjort det sånn halvveis

relatert artikkel →

relatert artikkel →